Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Naturvårdsverket har inga invändningar mot att förordningen utformas enligt det remitterade förslaget. Vi vill emellertid uppmärksamma Infrastrukturdepartementet på synpunkter vad gäller sammanräkningsregler (enligt flera regelverk) samt definitioner av begreppet anläggning.

Sidan senast uppdaterad: 20 maj 2021Sidansvarig: Linda Sjöö