Ett producentansvar för textil

Naturvårdsverket har yttrat sig över betänkandet ”Ett producentansvar för textil” (SOU 2020:72). Yttrandet lämnades till Regeringskansliet den 11 mars 2021.

Sidan senast uppdaterad: 11 mars 2021Sidansvarig: Anders Hallberg