Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

Naturvårdsverket har yttrat sig över Utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande ”Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen”, SOU 2021:9. Yttrandet lämnades till Infrastrukturdepartementet den 24 juni 2021.

Sidan senast uppdaterad: 24 juni 2021Sidansvarig: Sebastian Dahlgren-Axelsson