En samlad djurhälsoreglering

Naturvårdsverket har yttrat sig över remissen En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62). Yttrandet lämnades till Näringsdepartementet den 22 februari 2021.

Sidan senast uppdaterad: 26 februari 2021Sidansvarig: Per Risberg