En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Naturvårdsverket har yttrat sig över utkastet till lagrådsremissen En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Yttrandet lämnades till Finansdepartementet den 4 mars 2021.

Sidan senast uppdaterad: 4 mars 2021Sidansvarig: Karin Sparrman