Energimarknadsinspektionens rapport om EU-lagstiftning på elmarknadsområdet när det gäller oberoende aggregatorer

Naturvårdsverket tillstyrker förslagen i Energimarknadsinspektionens rapport då de kan öppna upp för fler aggregatorer på marknaden, vilket i sin tur kan möjliggöra ett effektivare nyttjande av elnätet.

Sidan senast uppdaterad: 11 juni 2021Sidansvarig: Johan Stensson