EU-förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

Naturvårdsverket har lämnat yttrande avseende promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter. Yttrandet lämnades till Finansdepartementet den 12 februari 2021.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2021Sidansvarig: Olena Kashyna