Boverkets rapport Utveckling av regler om klimatdeklarationer av byggnader

Naturvårdsverket är positivt till att stärka styrningen för att minska klimatpåverkan från byggnader. Det saknas till exempel styrmedel som kan påskynda utveckling och marknadsintroduktion av nya lösningar för radikalt minskad klimatpåverkan från byggprodukter. Gränsvärden skulle eventuellt kunna utgöra ett sådant styrmedel.

Sidan senast uppdaterad: 20 maj 2021Sidansvarig: Anna Karin Cederblad