Betänkandet Havet och människan

Naturvårdsverket ser positivt på att havsmiljöarbetet stärks och hoppas att förslagen leder till att takten i åtgärdsarbetet ökar så att möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen förbättras. Vi ser även positivt på att myndigheter får ett tydligare utpekat ansvar, då vi tror att det gör att man tar mer ansvar i sitt åtgärdsarbete. Naturvårdsverket tycker därför det är bra att Havs- och vattenmyndighetens roll stärks.

Sidan senast uppdaterad: 21 maj 2021Sidansvarig: Ulrika Domellöf Mattsson