Yttrande över promemorian Förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden och miljösanktionsavgift för överträdelse av förbuden

Naturvårdsverket är positiv till att begränsa konsumentanvändning av växtskyddsmedel. Naturvårdsverket anser dock att förslaget behöver förtydligas inom huvudsakligen två områden.

Sidan senast uppdaterad: 26 juni 2020Sidansvarig: Anna Karin Cederblad