Yttrande över betänkande av EU-straffstadgandeutredningen om att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar

Naturvårdsverket har yttrat sig över betänkande av EU-straffstadgandeutredningen om att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar (SOU 2020:13). Yttrandet lämnades till Näringsdepartementet den 3 december 2020.

Sidan senast uppdaterad: 3 december 2020Sidansvarig: Liisa Seim Sehr