Yttrande över Sanktioner för överträdelser av fartygsåtervinningsförordningen

Naturvårdsverket har yttrat sig över Miljödepartementets promemoria Sanktioner för överträdelser av fartygsåtervinningsförordningen (M2020/00571/R).

Sidan senast uppdaterad: 18 juni 2020Sidansvarig: Anna Karin Cederblad