Vägen till en klimatpositiv framtid

Naturvårdsverket har yttrat sig över betänkandet SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid. Yttrandet lämnades till Miljödepartementet 20 maj 2020.

Sidan senast uppdaterad: 22 maj 2020Sidansvarig: Sebastian Dahlgren-Axelsson