Tillsyn över vissa avfallsanläggningar

Naturvårdsverket har yttrat sig över Miljödepartementets promemoria ”Tillsynsprogram och tillsynsbesök för yrkesmässiga verksamheter som hanterar avfall samt nya skyldigheter vid tillsyn av Utvinningsavfallsanläggningar” (M2020/01070/R).

Sidan senast uppdaterad: 27 oktober 2020Sidansvarig: Anna Karin Cederblad