Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10)

Naturvårdsverket har yttrat sig över betänkande Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10). Yttrandet lämnades till Regeringskansliet den 28 augusti 2020.

Sidan senast uppdaterad: 28 augusti 2020Sidansvarig: Anders Hallberg