Skatt på engångsartiklar

Naturvårdsverket har yttrat sig över betänkandet Skatt på engångsartiklar. Naturvårdsverket tillstyrker utredningens förslag. Yttrandet lämnades till finansdepartementet den 3 december 2020.

Sidan senast uppdaterad: 4 december 2020Sidansvarig: Anna Karin Cederblad