Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Naturvårdsverket stöder regeringens målsättning om lämpligheten i att så många bestämmelser som möjligt överförs från lag till förordning eftersom det bland annat medför att det blir lättare och snabbare att anpassa Sveriges nationella lagstiftning när EU-gemensamma bestämmelser om utsläppshandelssystemet ändras.

Sidan senast uppdaterad: 19 april 2021Sidansvarig: Sebastian Dahlgren-Axelsson