Yttrande över genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

Naturvårdsverket har yttrat sig över departementsskrivelsen Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen.

Sidan senast uppdaterad: 5 november 2020Sidansvarig: Anna Karin Cederblad