Krav på fiskeredskap av plast

Naturvårdsverket har yttrat sig över Havs- och vattenmyndighetens skrivelse ”Kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet. Redovisning av ett regeringsuppdrag.” Yttrandet lämnades till Miljödepartementet den 23 oktober 2020.

Sidan senast uppdaterad: 23 oktober 2020Sidansvarig: Anna Karin Cederblad