Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Naturvårdsverket har yttrat sig över promemoria om Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper (M2020/01079/Ke). Yttrandet lämnades till Miljödepartementet den 27 oktober 2020.

Sidan senast uppdaterad: 27 oktober 2020Sidansvarig: Sebastian Dahlgren-Axelsson