Inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU

Naturvårdsverket har lämnat yttrande om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU.

Sidan senast uppdaterad: 21 december 2020Sidansvarig: Anna Lundmark Essen