Yttrande över en utvecklad vattenförvaltning

Naturvårdsverket har lämnat yttrande över En utvecklad vattenförvaltning – Betänkande av vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66).

Sidan senast uppdaterad: 22 juni 2020Sidansvarig: Lena Brunsell