Yttrande remiss av promemoria ändrade sammansättningsregler mark- och miljödomstolarna samt Mark- och miljööverdomstolen

Naturvårdsverket har yttrat sig över Promemoria om ändrade sammansättningsregler i mark- och miljödomstolarna samt Mark- och miljööverdomstolen (Ju2018/01264/DOM, Ju2019/01853/DOM). Yttrandet lämnades den 14 november 2019.

Sidan senast uppdaterad: 18 november 2019Sidansvarig: Caroline Appelberg