Yttrande över remiss av promemorian Skattebefrielse av biogasol som förbrukas för uppvärmning

Naturvårdsverket har yttrat sig över remiss av promemorian Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning. Yttrandet lämnades till Regeringskansliet den 19 december 2019.

Sidan senast uppdaterad: 19 december 2019Sidansvarig: Dag Henning