Yttrande över förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Naturvårdsverket tillstyrker Myndigheten för digital förvaltnings förslag.

Sidan senast uppdaterad: 30 mars 2020Sidansvarig: Åsa Präntare