Yttrande över förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Naturvårdsverket tillstyrker Myndigheten för digital förvaltnings förslag.

Sidan senast uppdaterad: 15 mars 2021Sidansvarig: Åsa Präntare