Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige

Naturvårdsverket har lämnat yttrande på statskontorets rapport Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 13 februari 2019Sidansvarig: Gunilla Sallhed