Yttrande över remissen Skogsskötsel med nya möjligheter

Naturvårdsverket har lämnat yttrande om remissen Skogsskötsel med nya möjligheter lämnat till Skogsstyrelsen 15 januari 2019.

Sidan senast uppdaterad: 8 februari 2019Sidansvarig: Liselott Eriksson