Yttrande över Finansdepartementets promemoria Skatt på plastbärkassar

Naturvårdsverket har yttrat sig över remiss av Finansdepartementets promemoria skatt på platsbärkassar. Yttrandet lämnades den 6 september 2019.

Sidan senast uppdaterad: 10 september 2019Sidansvarig: Dag Lestander