Sänkt skatt på drivmedel

Naturvårdsverket har yttrat sig över remiss av promemorian Sänkt skatt på drivmedel (Fi2019/03089/S2). Yttrandet lämnades till Finansdepartementet den 26 september 2019.

Sidan senast uppdaterad: 31 augusti 2020