Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Naturvårdsverket har yttrat sig över betänkandet Rätt att forska (SOU 2018:36). Yttrandet lämnades till Utbildningsdepartementet den 31 januari 2019.

Sidan senast uppdaterad: 1 februari 2019Sidansvarig: Ulrika Domellöf Mattsson