Yttrande över promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Naturvårdsverket har inga synpunkter på prememorian.

Sidan senast uppdaterad: 2 april 2019Sidansvarig: Gunilla Sallhed