Yttrande om anpassning av omfattning och examensmål för vissa yrkesexamina

Naturvårdsverket har lämnat yttrande om Anpassning av omfattning och examensmål för vissa yrkesexamina vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Sidan senast uppdaterad: 22 januari 2019Sidansvarig: Gunilla Sallhed