Naturvårdsverkets yttrande över remiss av utredningen Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar (SOU 2019:16)

Naturvårdsverket har yttrat sig över remiss av utredningen Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar (SOU 2019:16). Yttrandet lämnades den 30 augusti 2019 till Miljödepartementet.

Sidan senast uppdaterad: 11 september 2019Sidansvarig: Torunn Hofset