Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner

Naturvårdsverket har yttrat sig över remissen Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner – delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Yttrandet är lämnat till Finansdepartementet den 13 december 2019.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2019Sidansvarig: Johan Wulff