Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner

Naturvårdsverket har yttrat sig över remissen Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner – delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Yttrandet är lämnat till Finansdepartementet den 13 december 2019.

Sidan senast uppdaterad: 15 december 2020Sidansvarig: Johan Wulff