Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)

Naturvårdsverket har yttrat sig över Nätkoncessionsutredningens betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30). Yttrandet lämnades till Regeringskansliet den 24 oktober 2019.

Sidan senast uppdaterad: 1 november 2019Sidansvarig: Anders Hallberg