Yttrande om att höja mervärdesskatten på naturguidning

Naturvårdsverket avstyrker förslaget att höja mervärdesskatten på förevisning av naturområden från 6 procent till 25 procent. Yttrande till Finansdepartementet.

Sidan senast uppdaterad: 12 februari 2019Sidansvarig: Christian Haglund