Märkning och registrering av katter

Naturvårdsverket har yttrat sig över remissen om Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser (Ds 2019:21). Vi tillstyrker remissens förslag. Yttrande till Näringsdepartementet den 13 december 2019.

Sidan senast uppdaterad: 26 oktober 2020Sidansvarig: Johan Linnander