Längre lastbilar på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter

Naturvårdsverket har lämnat ett yttrande på Trafikverkets rapport Längre lastbilar på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter. Yttrandet lämnades den 3 oktober 2019.

Sidan senast uppdaterad: 7 oktober 2019Sidansvarig: Elisabeth Öhman