En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

Naturvårdsverket har lämnat yttrande på Näringsdepartementets promemoria En anpassning av bestämmelser om kontroll av livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning.

Sidan senast uppdaterad: 22 februari 2019Sidansvarig: Emil Jansson