Konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Yttrande över remiss om utkast till lagrådsremiss ”En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket”.

Sidan senast uppdaterad: 18 augusti 2020Sidansvarig: Karin Klingspor