Förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

Naturvårdsverket har yttrat sig över Promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen. Yttrandet lämnades till Regeringskansliet den 16 december 2019.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2019Sidansvarig: Heidi Schymanski