Yttrande över förslag om undantag i förordningen om handel med utsläppsrätter

Naturvårdsverket tillstyrker regeringens förslag om att undanta ett stort antal anläggningar med inga eller mycket små utsläpp från utsläppshandelssystemet.

Sidan senast uppdaterad: 7 mars 2019Sidansvarig: Sebastian Dahlgren-Axelsson