Yttrande över remiss om miljöskatter

Naturvårdsverket är positiv till regeringens förslag om höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik.

Sidan senast uppdaterad: 4 mars 2021Sidansvarig: Sebastian Dahlgren-Axelsson