Byggnaders energiprestanda - förslag på ändringar i plan- och byggförordningen (FI2019/02656/BB)

Naturvårdsverket har yttrat sig över remiss av promemorian om förslag till ändringar i plan- och byggförordningen. Naturvårdsverket tillstyrker promemorians förslag och framhåller vikten av två åtgärder.

Sidan senast uppdaterad: 29 oktober 2019Sidansvarig: Anna Karin Cederblad