Yttrande om Biojet för flyget

Naturvårdsverket tillstyrker utredningens förslag i sin helhet.

Sidan senast uppdaterad: 15 september 2020Sidansvarig: Eric Sjöberg