Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin

Naturvårdsverket har yttrat sig över promemorian Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin. Yttrandet lämnades den 15 februari 2019 till Finansdepartementet.

Sidan senast uppdaterad: 18 februari 2019Sidansvarig: Karl-Anders Stigzelius