Användning och överlåtelse av växtskyddsmedel, miljösanktionsavgifter på växtskyddsmedelsområdet samt utbildning för säker hantering av bekämpningsmedel

Naturvårdsverket har lämnar ett yttrande över promemorian Användning och överlåtelse av växtskyddsmedel, miljösanktionsavgifter på växtskyddsmedelsområdet samt utbildning för säker hantering av bekämpningsmedel. Yttrandet lämnades den 4 oktober.

Sidan senast uppdaterad: 9 oktober 2019Sidansvarig: Eva Nilsson