Yttranden 2019 över förslag och utredningar

Ett urval av Naturvårdsverkets yttranden under 2019.