Yttrande över departementspromemoria om översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter

Naturvårdsverket har yttrat sig över departementspromemoria (Ds 2018:33) om översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter. Yttrandet är lämnat den 8 november 2018 till Näringsdepartementet.

Sidan senast uppdaterad: 22 november 2018Sidansvarig: Ulrika Gunnesby