Yttrande över remiss av Promemoria om Uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar

Naturvårdsverket tillstyrker promemorians förslag om att införa uppgiftskrav för även mycket tunna plastbärkassar, dvs bärkassar vars vägg är <15 mikrometer, och som behövs av hygienskäl eller tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel, i förordning (2016:1041) om plastbärkassar.

Sidan senast uppdaterad: 18 mars 2020Sidansvarig: Malin Göransson